Menu
Inhoud boek

Sluiten Inleiding

Sluiten Gong fabricatie

Sluiten Gong gieten

Sluiten Gong smeden

Sluiten Gong Stemmen

Sluiten Gong afwerken

Sluiten Financieel Economisch

Sluiten Buiten bezittingen

Sluiten Javaansche termen

Sluiten Foto's (Platen)

Gong fabricatie - Deel-3
Die loods bevat twee of meer smeedplaatsen, onder welke er steeds minstens één van beduidend grooteren omvang dan de overige is. Die grootere smeed-plaats is bestemd voor de vervaardiging van groote stukken, van 35 katti en meer gewicht. — Tot het maken van een „gong" wordt aan de smeedplaats door een ploeg van meestal vast bij elkander behoorende werklieden gewerkt. Deze ploegen bestaan in de eerste plaats uit de eigenlijke gong-smeden ten getale van hoogstens zes.
De leider van dit zestal is de „pandji", de ervaren gong-smid. Onder hem staan naar de volgorde van hun geoefendheid in het vak:

1.    de „maloe ngarěp".
2.    de „maloe nempong".
3.    de „maloe ngalap".
4.    de „maloe noeloep" en
5.    de „noeloep", de helper, wiens werkzaamheid bij 't smeden alleen gerequireerd wordt, wanneer groote stukken onder handen zijn. De smeden worden bijgestaan door een werkman die de blaasbalg hanteert en „ngaroni" genoemd wordt en door een niet vast bepaald aantal leerlingen [„rewang"] die met het aandragen van water en houtskool en andere dergelijke werkzaamheden belast zijn.
Het smeden van „gong's" [„pande gong"] vordert langdurige oefening en nauwe samenwerking van de smeden, vandaar dat de helpers van jongsaf' geleidelijk ook in het smeden worden geoefend, en de smeden bij voorkeur werken in geregeld bijeenbehoorende ploegen. Eigenaardig doet zich dan ook het feit voor, dat indien van een ploeg een der smeden door ziekte als anderzins wegblijft, de geheele ploeg gewoonlijk het werk staakt.

Van de smeedplaats, waaraan zulk een ploeg arbeidt, geeft de bijgaande plattegrond [fig. 1] een denkbeeld. Dadelijk zij hier opgemerkt, dat de smeedplaats ook dienst doet tot het smelten van de gong-spijs.

Creatie datum : 24/02/2010 @ 23:48
Laatste wijziging : 25/02/2010 @ 22:12
Categorie : Gong fabricatie
Pagina gelezen 5415 keren


Print preview Print preview     Print deze pagina Print deze pagina

Recensies op dit boek


Er heeft nog niemand gereageerd.


Zoeken
Bezoekers 25-02-2010

 124318 Bezoekers

 3 Bezoekers online

Belangrijke Links
Copyright
Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de Webmaster en eventuele derde rechthebbenden is verkregen.
Alle foto's hebben een Niet zichtbaar Digitaal Watermerk, waarmee o.a. aangetoond kan worden dat de Copyright van de desbetreffende foto van "Semarang Photo Archives" is.
Mocht blijken dat foto(s) zonder toestemming zijn gebruikt, dan zijn wij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen.

^ Boven ^