Menu
Inhoud boek

Sluiten Inleiding

Sluiten Gong fabricatie

Sluiten Gong gieten

Sluiten Gong smeden

Sluiten Gong Stemmen

Sluiten Gong afwerken

Sluiten Financieel Economisch

Sluiten Buiten bezittingen

Sluiten Javaansche termen

Sluiten Foto's (Platen)

Gong fabricatie - Deel-5
f is een ondiepe vierkante kuil, met een plank er overheen, als zitplaats.

Bij l, m, n en o zijn telkens twee evenwijdige houten latten [Ątěloendaq"] gelijk met den grond ingelaten; over deze latten leggen de smeden hunne hamers om te voorkomen, dat zij met den vuilen grond in aanraking komen.
Tot nadere toelichting van den plattegrond vergelijke men nog Plaat I.
Een der smidsen in elke werkplaats is gewoonlijk ingericht voor het maken van groote Ągong's" [boven de 20 katti]. Deze smidse onderscheidt zich van de andere, behalve door hare grootte, ook doordat het luchtkanaal bij c van 2 tuiten [Ąsoeling"] instede van eene is voorzien, bovendien bevindt zich veelal aan den achterkant nog een miniatuur-haard met luchtkanaal, waarop nader teruggekomen zal worden.
De grondstoffen waaruit de Ągong's" [en al de andere metalen slag- en bekken-instrumenten der Javanen] vervaardigd worden, zijn roodkoper [Ątěmbaga"] van groote zuiverheid [98 a 99 %] en tin [Ątimah rědjasa"].

Het roodkoper wordt door Europeesche importeurs aangevoerd en is afkomstig uit Japan of AustraliŽ.
Het Australische koper wordt aangevoerd in den vorm van blokken [Ątěmbaga boloe"] en het Japansche in platen [Ątěmbaga sagoe"]. De gong-makers geven aan het Japansche, dat z. g. electrolytisch koper is, de voorkeur, wegens zijn groote zuiverheid en zachtheid.
In vroegeren tijd kwam het voor de gong-fabrikatie gebruikte roodkoper uit Japan in den vorm van dunne staven [Ątěmbaga iantaqan"], doch wordt dit soort reeds sedert lang niet meer aangevoerd.
Het tin is afkomstig van de veilingen te Batavia [Banka-tin]. Beide grondstoffen zijn op het oogenblik zeer hoog in prijs, zoodat de gong-makers bij de tweede hand, de Chineesche handelaren, betalen: voor koper É 62.ó af 63.ó per pikol en voor tin É 120.- per pikol.

Creatie datum : 25/02/2010 @ 00:01
Laatste wijziging : 25/02/2010 @ 22:12
Categorie : Gong fabricatie
Pagina gelezen 5377 keren


Print preview Print preview     Print deze pagina Print deze pagina

Recensies op dit boek


Er heeft nog niemand gereageerd.


Zoeken
Bezoekers 25-02-2010

 124151 Bezoekers

 1 Bezoeker online

Belangrijke Links
Copyright
Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de Webmaster en eventuele derde rechthebbenden is verkregen.
Alle foto's hebben een Niet zichtbaar Digitaal Watermerk, waarmee o.a. aangetoond kan worden dat de Copyright van de desbetreffende foto van "Semarang Photo Archives" is.
Mocht blijken dat foto(s) zonder toestemming zijn gebruikt, dan zijn wij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen.

^ Boven ^