Menu
Inhoud boek

Sluiten Inleiding

Sluiten Gong fabricatie

Sluiten Gong gieten

Sluiten Gong smeden

Sluiten Gong Stemmen

Sluiten Gong afwerken

Sluiten Financieel Economisch

Sluiten Buiten bezittingen

Sluiten Javaansche termen

Sluiten Foto's (Platen)

Gong gieten - Deel-3
Aan het uiteinde, dat zich boven den haard bevindt, wordt een, uit een mengsel van zwarte klei [„lěmpoeng"] en zand [„pasir"] gebakken buis gestoken, terwijl de sluiting volkomen wordt gemaakt door dichtstrijking met natte klei. Deze buis heet „tjongkloq", zij draagt aan den onderkant een rechthoekig daarop staand verlengstuk, dat weder uit twee deelen bestaat, n.1. een tuit [„tělale", eigenlijk slurf] en een bolvormig gedeelte [„popoqan"], dat de verbinding vormt tusschen „tjongkloq" en „tělale". De naar beneden gerichte „tělale" wordt in den hoop houtskool gestoken, zoodat zij juist boven den smeltkroes komt te staan.

Aan het andere uiteinde van de bamboe wordt een zak gebonden, vervaardigd uit aan elkaar genaaide geitenvellen, waarvan de haren nog niet verwijderd zijn.
Aan den bovenkant van den zak is een wijde spleet om de lucht in te laten. Deze uiterst primitieve blaasbalg heet „lamoes". Er behoort eene bijzondere handigheid toe om daarmede te werken. De helper, „ngaroni", die met dit werk belast is, zit op den grond met den zak tusschen zijne knieěn, en pakt de „lamoes" met beide handen beet, terwijl hij den uitersten hoek van de spleet met de, op de dij gesteunde rechter elleboog vastklemt.
De zak wordt dan uit elkaar getrokken en tevens opgelicht, zoodat door de wijd geopende spleet de lucht toestroomt, waarna men den zak in het volgende oogenblik in elkaar drukt en tevens met de handen en met den rechter-bovenarm de spleet dicht houdt. De samengeperste lucht stroomt dan door de „soeling" en verlaat die door de, aan het andere uiteinde aangebrachte „tělale". Dit aanblazen van het vuur heet „di lamoes". Het wordt zoolang  voortgezet   en  opnieuw houtskool bijgevuld tot het koper gesmolten is en zich in den kroes verzameld heeft.

Het smelten heet „běsot". Eerst nadat het koper geheel gesmolten [„wis toewa" reeds oud, dus gaar] is, wordt de noodige hoeveelheid tin er bij gevoegd, en met behulp van de twee, later te vermelden ijzeren roerstaven [pěnjoekat gogo’’ en „pěnjoekat pěngiwa] alles goed omgeroerd [„ngoeděg"] en de slakken [„krawa"] er af gestreken.
Bij het smelten ontstaat door oxydatie en vermenging met slakken een groot verlies [„soeda"]. Bij de eerste en, later te vermelden, tweede smelting ontstaat een totaal verlies van + 25 % van de grondstoffen.

Creatie datum : 25/02/2010 @ 00:10
Laatste wijziging : 25/02/2010 @ 22:13
Categorie : Gong gieten
Pagina gelezen 5369 keren


Print preview Print preview     Print deze pagina Print deze pagina

Recensies op dit boek


Er heeft nog niemand gereageerd.


Zoeken
Bezoekers 25-02-2010

 124333 Bezoekers

 1 Bezoeker online

Belangrijke Links
Copyright
Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de Webmaster en eventuele derde rechthebbenden is verkregen.
Alle foto's hebben een Niet zichtbaar Digitaal Watermerk, waarmee o.a. aangetoond kan worden dat de Copyright van de desbetreffende foto van "Semarang Photo Archives" is.
Mocht blijken dat foto(s) zonder toestemming zijn gebruikt, dan zijn wij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen.

^ Boven ^