Menu
Inhoud boek

Sluiten Inleiding

Sluiten Gong fabricatie

Sluiten Gong gieten

Sluiten Gong smeden

Sluiten Gong Stemmen

Sluiten Gong afwerken

Sluiten Financieel Economisch

Sluiten Buiten bezittingen

Sluiten Javaansche termen

Sluiten Foto's (Platen)

Gong gieten - Deel-5

Ze moeten aan de lucht afkoelen, waardoor ze bros worden en dan later aan stukken geslagen kunnen worden. Dit stukslaan geschiedt met een ijzeren hamer, die „gěblog" heet. — De „gěblog" is zwaar, aan het eene einde vierkant en aan het andere rond en aan een vrij korten houten steel bevestigd.
Alvorens tot de vervaardiging van de „gong's" te kunnen overgaan, moet de gong-spijs nog eens worden overgesmolten. Van den voorraad stukgeslagen „leleran" wordt het voor de betreffende „gong" benoodigde gewicht aan gong-spijs afgewogen, daarbij rekening houdende met de omstandigheid, dat ook bij deze tweede smelting weder een gedeelte als slakken verloren gaat.
De voor het smelten benoodigde tijd kan ongeveer worden afgemeten naar de opgave, dat het smelten van 35 katti omstreeks een uur kost.
Het smelten van de stukgeslagen „leleran" geschiedt overigens geheel op dezelfde wijze als het eerste smeltingsproces.
Deze tweede smelting heet „nglěboer." De daarbij gebruikte kroes [„kowi lěboeran" is veel kleiner dan die, welke bij de eerste smelting dienst doet, en is voorzien van een tuit.
Terwijl de smelters aan het werk zijn, wordt door een der helpers de vorm in gereedheid gebracht; zij draagt den naam van „pěnjingen". — De vormen, welke in verschillende grootten voorhanden zijn, al naar gelang van de grootte van de ..gong" die men wenscht te vervaardigen, zijn gebakken uit een mengsel van grijze klei [„loempoer"], zand [„pasir"], fijne steenslag [„krikil"] en onverkoolde „bramboet" [„bramboet měntah"]. De vormen zijn niets anders dan schijven van vrij aanzienlijke dikte, die van boven slechts een geringe uitholling bezitten. In deze uitholling wordt straks de vloeibaar geworden gong-spijs gegoten, die dan als z.g. „lakar" feitelijk de grondvorm van de ,;gong" krijgt: een platte koek van metaal, die aan eene zijde slechts even bol is.

Creatie datum : 25/02/2010 @ 00:18
Laatste wijziging : 25/02/2010 @ 22:11
Categorie : Gong gieten
Pagina gelezen 5463 keren


Print preview Print preview     Print deze pagina Print deze pagina

Recensies op dit boek


Er heeft nog niemand gereageerd.


Zoeken
Bezoekers 25-02-2010

 124333 Bezoekers

 1 Bezoeker online

Belangrijke Links
Copyright
Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de Webmaster en eventuele derde rechthebbenden is verkregen.
Alle foto's hebben een Niet zichtbaar Digitaal Watermerk, waarmee o.a. aangetoond kan worden dat de Copyright van de desbetreffende foto van "Semarang Photo Archives" is.
Mocht blijken dat foto(s) zonder toestemming zijn gebruikt, dan zijn wij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen.

^ Boven ^