Menu
Inhoud boek

Sluiten Inleiding

Sluiten Gong fabricatie

Sluiten Gong gieten

Sluiten Gong smeden

Sluiten Gong Stemmen

Sluiten Gong afwerken

Sluiten Financieel Economisch

Sluiten Buiten bezittingen

Sluiten Javaansche termen

Sluiten Foto's (Platen)

Gong gieten - Deel-6
Vóór elk gietsel moet de vorm eerst in goeden staat gebracht worden, door de bij het gebruik ontstane barsten en gaten met een mengsel van leem en fijne houtskool dicht te strijken. De holte, waarin het metaal wordt gegoten, ondergaat vervolgens nog eene zorgvuldige behandeling. De geheele oppervlakte daarvan wordt n.1. bestreken met een mengsel van leem en het veegsel [„brěbaq"] van het dak der smidse verzameld, en dat uit roet en kleine deeltjes houtskool bestaat.

Na deze „ndaliti" genoemde behandeling, wordt de vorm naast den haard vlak bij het vuur gedroogd en de oppervlakte daarna zorgvuldig schoon geveegd.
Ondertusschen is het metaal in den smeltkroes vloeibaar geworden en kan tot het nemen der proeven worden overgegaan. Proeven nemen heet „di gětjaq". Voor de juiste beoordeeling van de samenstelling van het gietsel zijn twee soorten proeven noodig.
De daarbij gebruikte werktuigen zijn:
een kleine kroes met tuit van ongeveer 10 c.M. hoogte, de „kowi tjoetjoeq" [tjoetjoeq — tuit] en de „watoe djoedjoetan", een kleine platte steen met een ondiep geultje er in.

De „pandji" neemt met een nijptang [„soepit"] de „kowi tjoetjoeq" en schept daarmede uit den „kowi lěboeran" een weinig vloeibaar metaal; een gedeelte daarvan wordt in eene ronde holte, welke in een hoopje zand is gevormd, uitgegoten, terwijl de rest in het geultje in den „watoe djoedjoetan' wordt geschonken, nadat het eerst met een weinig klapperolie is bevochtigd.
Wanneer het metaal, dat in de eerstgenoemde zandholte werd gegoten, geleidelijk is gestold, wordt het door een der helpers verder afgekoeld door het in een hoopje vochtig houtskool en zand heen en weer te rollen. Het aldus verkregen schijfje metaal heet „gětjaqan". Dit wordt nu met een „gěblog" stukgeslagen, om het metaal op de breuk te kunnen beoordeelen.

Creatie datum : 25/02/2010 @ 00:21
Laatste wijziging : 25/02/2010 @ 22:11
Categorie : Gong gieten
Pagina gelezen 5305 keren


Print preview Print preview     Print deze pagina Print deze pagina

Recensies op dit boek


Er heeft nog niemand gereageerd.


Zoeken
Bezoekers 25-02-2010

 124151 Bezoekers

 1 Bezoeker online

Belangrijke Links
Copyright
Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de Webmaster en eventuele derde rechthebbenden is verkregen.
Alle foto's hebben een Niet zichtbaar Digitaal Watermerk, waarmee o.a. aangetoond kan worden dat de Copyright van de desbetreffende foto van "Semarang Photo Archives" is.
Mocht blijken dat foto(s) zonder toestemming zijn gebruikt, dan zijn wij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen.

^ Boven ^