Menu
Inhoud boek

Sluiten Inleiding

Sluiten Gong fabricatie

Sluiten Gong gieten

Sluiten Gong smeden

Sluiten Gong Stemmen

Sluiten Gong afwerken

Sluiten Financieel Economisch

Sluiten Buiten bezittingen

Sluiten Javaansche termen

Sluiten Foto's (Platen)

Gong Stemmen - Deel-2
Thans volgen eenige verklaringen van de gong-smeden zelf, over hunne methode van stemmen. —
Als de klank de sterkste ontwikkeling bereikt heeft en men blijft op hetzelfde gedeelte van het bovenvlak van de „gong", aan dezelfde zijde [b.v. de binnenzijde van de „rai"] doorhameren, dan verdwijnt de klank ook weder. —
Eveneens kan de klank doffer gemaakt worden door op de tegenovergestelde zijde van de „gong" [dus hier de buitenkant van de „rai"] eenige hamerslagen te geven. —
Het bekloppen van de „rai" aan de binnenzijde heet „ndjoeloeq" en heeft tengevolge dat de toon hooger [„kěntjěng"] wordt, terwijl men het kloppen op de buitenzijde van de „rai" „ngěndaq" noemt, hetgeen de toon lager, „kendo", doet worden. Men noemt „di masoni" het hameren op de binnenzijde van de „pasoe", waardoor de toon lager wordt, terwijl het kloppen op de „pasoe" van buiten [,,di pepeh"] het hooger worden van den toon tengevolge heeft. —
„Mantjali" heet de bewerking van de „rědjěb" aan de binnenzijde [de toon wordt hooger] en „di kirih ake" heet het bekloppen van hetzelfde gedeelte van buiten.
Deze laatste bewerking wordt toegepast met Tiet doel om het aantal zwevingen, die bij het laten doorklinken voor een „gong" gehoord worden , te vermeerderen. —
Deze zwevingen worden in het Javaansch „ombaq" [golven] genoemd en in het Maleisen „anggoe". —
Er zijn ook „gong's" die geen zwevingen bij het natrillen doen hooren, waarvan de Javaan dan zegt, dat zij „sward sidji" hebben [„gong baoeng" genoemd].

Hier tegenover staan de „gong's" die meer of minder zwevingen voortbrengen, waarvan men dan zegt, dat ze „ombaq akeh" of ook wel „sioara akeh" hebben. —

De gong-smeden onderscheiden zelfs „gong's" naar het aantal dier zwevingen. — Zij zeggen, dat men naar mate van den omvang van een „gong" aan deze meer zwevingen kan geven. —
De „bonang" en andere bekken-instrumenten in de „gamelan" worden geeischt zonder zwevingen. Ze moeten dus allen „baoeng" zijn. Doch de in de „gamelan" voorkomende eigenlijke „gong" daarentegen moet veel zwevingen hebben. —
Een zelfde voorkeur voor meerdere zwevingen vindt men bij de afnemers op de Buitenbezittingen en het is een eigenaardig feit, dat de gong-smeden te Semarang voor bepaalde streken op de Buitenbezittingen „gong's" met een bepaald aantal „anggoe" fabriceeren. Zoo gaven de smeden op, dat men te Samarinda „gong's" met drie, te Macassar met zooveel mogelijk zwevingen verlangt. —
Onder de gong-makers loopt een verhaal, dat de „gong", hetzij hij bespeeld wordt of niet, elk jaar één „ombak" [zweving] verliest, zóólang tot slechts één toon overblijft, waarna er elk jaar weder één zweving bijkomt. —

Wellicht is dat veranderen van den toon of het aantal zwevingen van een „gong" denkbaar als gevolg van wijzingen, na verloop van tijd, in de moleculaire toestand van het metaal. —
Bespeelde nieuwe „gong's" moeten na eenigen tijd weer gestemd worden, en zoo elk jaar weer, tot drie maal toe. Na de derde stemming zouden de toon en het aantal zwevingen volgens de gong-makers konstant blijven. — Dit punt vereischt echter zeker nadere bevestiging. —

Creatie datum : 25/02/2010 @ 14:10
Laatste wijziging : 25/02/2010 @ 14:10
Categorie : Gong Stemmen
Pagina gelezen 5222 keren


Print preview Print preview     Print deze pagina Print deze pagina

Recensies op dit boek


Er heeft nog niemand gereageerd.


Zoeken
Bezoekers 25-02-2010

 124333 Bezoekers

 1 Bezoeker online

Belangrijke Links
Copyright
Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de Webmaster en eventuele derde rechthebbenden is verkregen.
Alle foto's hebben een Niet zichtbaar Digitaal Watermerk, waarmee o.a. aangetoond kan worden dat de Copyright van de desbetreffende foto van "Semarang Photo Archives" is.
Mocht blijken dat foto(s) zonder toestemming zijn gebruikt, dan zijn wij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen.

^ Boven ^