Menu
Inhoud boek

Sluiten Inleiding

Sluiten Gong fabricatie

Sluiten Gong gieten

Sluiten Gong smeden

Sluiten Gong Stemmen

Sluiten Gong afwerken

Sluiten Financieel Economisch

Sluiten Buiten bezittingen

Sluiten Javaansche termen

Sluiten Foto's (Platen)

Financieel Economisch - Deel-3
Een bizonder soort van „gong's" zijn de „tjanang"; deze zijn niet voorzien van een „pasoe" (richel) en dus van boven, met uitzondering van den knop in 't midden, geheel vlak. Men onderscheidt er twee soorten van, n.1. één met hoogen en één met lagen „baoe" (rand). Zij worden uitgevoerd naaide Lampongs en naar Sambas.

Het gewicht van de „gong's" varieert van 1 katti tot 1/2  pikol *).
Als eene groote merkwaardigheid deelde de oudste gong-maker te Semarang mede, dat omstreeks 35 jaar geleden een oom van hem, PAK AMAT KASAN, op bestelling van PAKOE BOEWANA VII POERBAJA, Soesoehoenan van Solo, een „gong" van 1 1/4 pikol had vervaardigd, waarvoor F 1000.— [?] was betaald.
De vervaardiging van andere instrumenten of onderdeelen van den „gamelan" is van minder belang. Ook worden die veel te Solo in kampong Kěmělajan gemaakt.
*) De door G. P. ROUFFAEB in „De voornaamste Industrieën der inlandsehe bevolking van Java en Madoera blz. 98" vermelde „gong's" van 5 tot 6 pikol zwaarte zijn volgens de Semarangsche gong-makers nooit vervaardigd.
Creatie datum : 25/02/2010 @ 14:46
Laatste wijziging : 25/02/2010 @ 22:10
Categorie : Financieel Economisch
Pagina gelezen 5237 keren


Print preview Print preview     Print deze pagina Print deze pagina

Recensies op dit boek


Er heeft nog niemand gereageerd.


Zoeken
Bezoekers 25-02-2010

 124318 Bezoekers

 3 Bezoekers online

Belangrijke Links
Copyright
Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de Webmaster en eventuele derde rechthebbenden is verkregen.
Alle foto's hebben een Niet zichtbaar Digitaal Watermerk, waarmee o.a. aangetoond kan worden dat de Copyright van de desbetreffende foto van "Semarang Photo Archives" is.
Mocht blijken dat foto(s) zonder toestemming zijn gebruikt, dan zijn wij genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen.

^ Boven ^