Kali (river) Baroe, Semarang. Kali (rivier) Baroe, Semarang 1920


Kali (river) Baroe with on the right side the warehouses of the Cultuur Maatschappij de Vorstenlanden (1920)

De rivier Baroe met aan de rechterzijde de pakhuizen van de Cultuur Maatschappij de Vorstenlanden (1920)

Kali (river) Baroe, Semarang. Kali (rivier) Baroe, Semarang 1925


The same place but now in the year 1925, you can see on the leftside new warehouses.

De zelfde plaats maar nu in het jaar 1925, u ziet aan de linkerkant nieuwe pakhuizen.