Stap 4

Kalibreren: helderheid / contrast en kleurschaal Test.

Helderheid / Contrast test 1

  1. Voor dat u begint met deze testen, moet uw beeldscherm minimaal 30 minuten aan staan, dit voor de beste resultaten.

  2. Zet uw contrast op zijn hoogst.
  3. Zet uw helderheid (brightness) op zijn hoogst.

    Dit zal waarschijnlijk te licht zijn en zal er geen diep zwart te zien zijn op uw scherm.

  4. Kijk nu naar niveau 95% en 100% van fig. 1
  5. Breng uw helderheid (brightness) terug tot dat u bijna geen verschil ziet tussen niveau 95% en 100%
  6. Als u uw scherm toch te licht vind, breng dan uw contrast terug, maar probeer deze ze hoog mogelijk te houden, voor het beste resultaat.
  7. Klaar.


fig. 1
fig. 1

Helderheid / Contrast test 2

fig. 2
fig. 2


Kleurschaal test

Hier ziet u een voorbeeld van 20 intensiteits niveau's voor elke van de 10 voornaamste kleuren.
Van zwart tot maximale helderheid (wit).

fig. 3
fig. 3


Stap 3 Stap 3

Stap 5 Stap 5

Print deze pagina
Print
De webmaster/eigenaar van deze website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de
juistheid van informatie die verstrekt wordt via deze website of via links op deze website.
Het gebruik van de informatie, middelen en of (be)handelingen is dan ook voor eigen risico.