Office of Jacobson Van den Berg & Co. / Kantoor van Jacobson Van den Berg & Co. te Semarang / Kantor Jacobson Van den Berg & Co (+/- 1955)

Office of Jacobson Van den Berg & Co. (+/- 1955)
Kantoor van Jacobson Van den Berg & Co. (+/- 1955)
Kantor Jacobson Van den Berg & Co (+/- 1955)