The Heerenstraat  with the entrance to an Old People's Home, founded by an English woman. Her grave is said to be above the entrance gate. Today this building is a police station. / Een poort in de Heerenstraat met het jaartal 1775, toegang gevend tot het oudemannenhuis, dat jaar gesticht tot verblijf van oude gewezen militairen door de weduwe van een engels officier. Het stoffelijke overschot van deze schenkster rust boven in de poort. Bij de schenking had zij dit als voorwaarde verbonden. Tegenwoordig is het een politie kantoor. / Gerbang dari gedung tempat penampungan orang-orang tua milik seorang wanita Inggeris diatas gerbang dipercaya tertak janazah Ny. Inggeris tersebut kini telah dibongkar dan dipakai untuk kantor polisi. (+/-1919)

The Heerenstraat with the entrance to an Old People's Home, founded by an English woman. Her grave is said to be above the entrance gate. Today this building is a police station. (+/-1919)

Een poort in de Heerenstraat met het jaartal 1775, toegang gevend tot het oudemannenhuis, dat jaar gesticht tot verblijf van oude gewezen militairen door de weduwe van een engels officier.
Het stoffelijke overschot van deze schenkster rust boven in de poort. Bij de schenking had zij dit als voorwaarde verbonden. Tegenwoordig is het een politie kantoor. (+/-1919)

Gerbang dari gedung tempat penampungan orang-orang tua milik seorang wanita Inggeris diatas gerbang dipercaya tertak janazah Ny. Inggeris tersebut kini telah dibongkar dan dipakai untuk kantor polisi. (+/-1919)