Waringins in front of the house of dr. K. Gjellerup on the Kanarilaan  / Waringins voor de woning van dr. K. Gjellerup aan de Kanarilaan te Semarang / Pohon beringin di depan rumah dr. K. Gjellerup di Kanarilaan (+/- 1922)

Waringins in front of the house of dr. K. Gjellerup on the Kanarilaan (+/- 1922)
Waringins voor de woning van dr. K. Gjellerup aan de Kanarilaan (+/- 1922)
Pohon beringin di depan rumah dr. K. Gjellerup di Kanarilaan (+/- 1922)