Cemetery / Begraafplaats / Kuburan - Kobong - Semarang 1920

General cemetery for the European on 'Kobong' - Semarang (1920)
Build +/- 1790 on a swamp on the east side of the old part of the City.
Close in 1976.


Algemene begraafplaats voor Europeanen 'Kobong' - Semarang (1920)
Aangelegd +/- 1790 op een moeras ten oosten van de oude binnenstad.
Gesloten (geruimd) in 1976.


"Kerkhof", tempat pekuburan umum orang-ornag Eropah 'Kobong' - Semarang (1920)


Cemetery / Begraafplaats / Kuburan - Kobong - Semarang 1946
Kobong - 1946