Head-office of the Nederlansche Handels Maatschappij. Present used bij various company's. (1917)Hoofdkantoor van de Nederlansche Handels Maatschappij. Tegenwoordig gebruikt voor verschillende bedrijven. (1917)