The house of J.C. van Waveren, agent of the Javasche Bank (Java Bank) / Het huis van J.C. van Waveren, agent van de Javasche Bank te Semarang / Rumah J.C. van Waveren, agen Javasche Bank (Bank Jawa) (19 april 1931)

The house of J.C. van Waveren, agent of the Javasche Bank (Java Bank) (19 april 1931)
Het huis van J.C. van Waveren, agent van de Javasche Bank. (19 april 1931)
Rumah J.C. van Waveren, agen Javasche Bank (Bank Jawa) (19 april 1931)