Establishment of the N.V. Handelsvereniging, in former days Reiss & Co / Vestiging van de N.V. Handelsvereniging, voorheen Reiss & Co, te Semarang / Perusahaan N.V. Handelsvereniging, dulunya Reiss & Co. (1953)

Establishment of the N.V. Handelsvereniging, in former days Reiss & Co (1953)
Vestiging van de N.V. Handelsvereniging,
voorheen Reiss & Co (1953)
Perusahaan N.V. Handelsvereniging, dulunya Reiss & Co. (1953)