Roman Catholic orphanage and school (1909)Rooms-Katholiek weeshuis en school (1909)


Owner of the Postcard: J.A.Oltmans
Eigenaar van de briefkaart: J.A.OltmansPostcard, Roman Catholic orphanage and school (February 4, 1909)Briefkaart Rooms-Katholiek weeshuis en school (4 Februari 1909)


Postcard, Roman Catholic orphanage-hospital (1927)Briefkaart Rooms-Katholiek weeshuis-ziekenhuis (1927)