Hotel du Pavillion, the foyer / de foyer - 1915-1920The Photos are sent by B.N.W. Stofkoper (2004), he have then from his aunt W. Engelse-Stofkoper living in Middelburg Netherlands. He find them in a old case The Photos are made by his great-uncle Chris Walraven which doing the management in the years 1915s - 1920s of Hotel du Pavillion.The foto's zijn gezonden door de heer B.N.W. Stofkoper (2004), hij had ze gevonden in een oude doos welke behoord aan zijn tante W. Engelse-Stofkoper. welke in Middelburg woond. De foto's zijn gemaakt door zijn oudoom Chris Walraven welke het management voerde over het Hotel du Pavillion in de jaren 1915-1920.