Last change on the website Semarang Photo Archives

Laatste veranderingen aan de website Semarang Foto Archief

Perubahan terakhir pada website Arsip Foto Semarang


RSS Feed

RSS Feed Semarang Photo ArchivesRSS Feed - Semarang Photo Archives
RSS Feed Indische verhalen / Indian storiesRSS Feed - Indische verhalen / Indian stories
RSS Feed Indisch boek Recensies / Indian book reviewsRSS Feed - Indisch boek Recensies / Indian book reviews
RSS Feed Indische recepten (Waktu makan / Indian recipes)RSS Feed - Indische recepten (Waktu makan / Indian recipes)
RSS Feed Jamu (Indonesische planten, kruiden / Indonesian plants, herbs)RSS Feed - Jamu (Indonesische planten, kruiden / Indonesian plants, herbs)
RSS Feed Krontjong Keroncong Bladmuziek)RSS Feed - Krontjong Keroncong Bladmuziek
Sept. 01, 2011 Indo Radio (www.indoradio.nl)

Indo Radio, de Indische Internet radio voor en door Indische mensen, en voor een ieder die van muziek houd. De zender met Indo Rock, Rock en Roll, Country, Krontjong, Easy Listening muziek & Wayang. Maar binnenkort ook interviews met (Indische) muzikanten, schrijvers etc.

Stichting cultureel behoud erfgoed Semarang
Stichting cultureel behoud erfgoed Semarang

Het Semarang Foto Archief werkt nu samen met de Stichting cultureel behoud erfgoed Semarang
The Semarang Photo Archives works together with the Cultural heritage preservation foundation Semarang
Arsip Foto Semarang sekarang bekerja sama dengan Yayasan pelestarian warisan budaya Semarang


June 10, 2011 Meer informatie over: Onzichtbaar watermerk en foto's opsporen op Internet

June 7, 2011 Ommuurde stad Semarang, IndonesiŽ

May. 23, 2011 VOC fort in Semarang, Indonesia
VOC Fort in Semarang, Indonesië
Benteng VOC di Semarang, Indonesia


May. 17, 2011
of
Semarang old centre, a hidden or forgotten city?
Semarang's oude centrum, een verborgen of vergeten stad?
Semarang kota lama, sebuah kota tersembunyi atau lupa?


May. 1, 2011 Adressen van dokters in Semarang, Nederlands-Indië in de jaren 1930
Alamat dokter di Semarang, Hindia Belanda pada tahun 1930
Addresses of doctors in Semarang, Dutch East Indies in the year 1930


May. 1, 2011 Hoorspel: De Atjeh knoop
Een man verneemt het overlijden van zijn vader.
Terwijl hij naar hem toe rijdt, denkt hij terug aan de gesprekken die hij met zijn vader had over zijn tijd in IndiŽ.

April 10, 2011 Nieuwe Krontjong / Keroncong liedjes:
Baru krontjong / keroncong lagu:
New krontjong / Keroncong songs:

April 8, 2011 Nieuwe Krontjong / Keroncong liedjes:
Baru krontjong / keroncong lagu:
New krontjong / Keroncong songs:

April 7, 2011 Nieuwe Krontjong / Keroncong liedjes:
Baru krontjong / keroncong lagu:
New krontjong / Keroncong songs:

April 7, 2011 Complete update van de bladmuziek krontjong website.
Lengkap update website krontjong lembar musik.
Complete update krontjong sheet music website.


Febr. 15, 2011 Interior Boarding-house "De Grave" 1899 in Semarang Indonesia
Het interieur van Hotel Pension "De Grave" 1899 te Semarang IndonesiŽ
Pedalaman Hotel Pensiun "De Grave" 1899 di Semarang Indonesia.


Febr. 15, 2011 Office of the N.I.S. and D.W. Hinze and his personnel (1906) in Semarang Indonesia
Kantoor van de N.I.S. en D.W. Hinze met zijn personeel (1906) in Semarang IndonesiŽ
Utama Kantor N.I.S. Utama Kantor N.I.S. di Semarang Indonesia, dengan insinyur arsitektur DW Hinze dan personil.


Jan. 19, 2011 Nieuw Indisch ABC

Jan. 19, 2011 De Generaal
Een documentair hoorspel in 2 delen over generaal S.H. Spoor en de politionele acties in het voormalig Nederlands-Indie.

Jan. 19, 2011 Alle 40 afleveringen van Spoorloos over IndonesiŽ.
(zie links onder, 2e menu - SPOORLOOS -).Nov. 25, 2010 - 3 foto's van de algemene begraafplaats voor Europeanen 'Kobong' - Semarang - IndonesiŽ.
3 photos of the general cemetery for the European on 'Kobong' - Semarang - Indonesia.
3 foto pemakaman umum untuk Eropa pada 'Kobong' - Semarang - Indonesia.

Nov. 23, 2010 - Documentaire film - Troostmeisjes
Ze waren mooi, werden vastgehouden in soldatenbordelen en moesten vrijwel dagelijks seksuele diensten verlenen aan de Japanse soldaten. Hier hun verhaal van de 'troostmeisjes' van toen.

Nov. 08, 2010 - Indische verhalen voor Hollandse kinderen, door Mary Numans.
  1. Klein Indisch jongetje.
  2. De groene en de blauwe reus.
  3. De weddenschap in het wakker blijven.
  4. Hoe de kwal zijn schild verloor.


Oct. 25, 2010 - Reisverslag van Mevr. en de Hr. Derks,
in 1918 van Holland naar Nederlands-IndiŽ via Amerika in oorlogstijd.
Geschreven door H.A.Th.Derks te Bandoeng op April 1918

Oct. 18, 2010 - Een verhaal van Kees Groot.
Genaamd "Ode aan mijn Rudolph Hess".
Een kort verhaal van een jongetje in een kamp te Bandung in Nederlands IndiŽ tijdens de oorlog.

Oct. 18, 2010 - The side entrance of the office of the Governor of Semarang.
De zij-ingang van het kantoor van de Gouveneur van Semarang.
Pintu masuk samping kantor Gubernur Semarang


Oct. 13, 2010 - Herinneringen van een Stadswachter van Semarang.
Uit het dagboek van H.A.T. Derks.
Een byzonder werkelijk gebeurd verhaal van de heer H.A.T. Derks welke als Stadswachter in Semarang werkte, tussen December 1941 tot December 1945

Oct. 13, 2010 - Buy and sell stalls in front of the Chinese temple Tai Kak Sie in Semarang 1920.
Koop en verkoop stalletjes voor de Chinese tempel Tai Kak Sie in Semarang 1920.
Membeli dan menjual kios untuk Tai Kak Sie klenteng Cina di Semarang 1920


Oct. 08, 2010 - Portrait of a Chinese man with a cane in Semarang 1913.
Portret van een Chinees man met wandelstok te Semarang 1913.
Potret seorang pria Cina dengan tongkat di Semarang 1913.


Oct. 07, 2010 - Photo: 4x A Chinese burial in the cemetery at Semarang 1904.
Foto: 4x Een Chinese begrafenis op het kerkhof te Semarang 1904.
Foto: 4x Sebuah jalan di kuartal Cina di Semarang 1904.


Sept. 22, 2010 - A street in the Chinese quarter in Semarang.
Een straat in het Chinese kwartier te Semarang.
Sebuah jalan di Pecinan Semarang.


Sept. 22, 2010 - Shelter for horses and coachmen, Javasche Bank, Heerenstraat, center of old Semarang.
Afdak voor paarden en koetsiers, Javasche Bank, Heerenstraat, centrum van oud Semarang.
Atap untuk kuda dan kusir, Javasche Bank, Heerenstraat, pusat Semarang tua.


Sept. 20, 2010 - Group portrait of schoolchildren and teacher of the Hill School in Semarang.
Groepsportret van de schoolkinderen en onderwijzer van de Heuvelschool te Semarang.
Kelompok potret anak sekolah dan guru dari Sekolah Hill di Semarang.


Sept. 20, 2010 - Group portrait of schoolchildren and teachers of the Hill School in Semarang.
Groepsportret van de schoolkinderen en onderwijzers van de Heuvelschool te Semarang.
Kelompok potret anak sekolah dan guru dari Sekolah Hill di Semarang.


Sept 05, 2010 - Coat of arms of the family 'van Lonkhuizen' in the Dutch East Indies - Semarang
Familiewapen 'van Lonkhuizen' in Nederlands Indië te Semarang.
Lambang keluarga 'van Lonkhuizen' di Indonesia - Semarang

August 27, 2010 - Kamp Halmaheira in Semarang - plattegrond / map / peta

August 16, 2010 - Oei Tiong Ham Concern: The First Business Empire of Southeast Asia
Oei Tiong Ham Concern: Kerajaan Bisnis Pertama di Asia Tenggara
Oei Tiong Ham Concern: Het eerste eerste business Rijk van Zuidoost-AziŽ

August 16, 2010 -
Oei Tiong Ham - Chinese Capitalism in Dutch East Indies
Oei Tiong Ham - Kapitalisme Cina di Jawa Belanda
Oei Tiong Ham - Chinese kapitalisme in de Nederlands-IndiŽ

August 16, 2010 -
Oei Tiong Ham - History of Kian Gwan
Oei Tiong Ham - Sejarah Kian Gwan
Oei Tiong Ham - Geschiedenis van Kian Gwan

August 16, 2010 -
Oei Tiong Ham - Interview: Oei Tjong Ie - Part 1
Oei Tiong Ham - Wawancara: Oei Tjong Ie - Bagian 1
Oei Tiong Ham - Interview: Oei Tjong IE - Deel 1

August 16, 2010 -
Oei Tiong Ham - Interview: Oei Tjong Ie - Part 2
Oei Tiong Ham - Wawancara: Oei Tjong Ie - Bagian 2
Oei Tiong Ham - Interview: Oei Tjong IE - Deel 2

August 16, 2010 -
Oei Tiong Ham - Interview: Oei Tjong Tjay - Part 1
Oei Tiong Ham - Wawancara: Oei Tjong Tjay - Bagian 1
Oei Tiong Ham - Interview: Oei Tjong Tjay - Deel 1

August 16, 2010 -
Oei Tiong Ham - Interview: Oei Tjong Tjay - Part 2
Oei Tiong Ham - Wawancara: Oei Tjong Tjay - Bagian 2
Oei Tiong Ham - Interview: Oei Tjong Tjay - Deel 2

August 12, 2010 -
Photo: Oei Hui Lan 1917 (18 years old), second daughter from Oei Tiong Ham.
Foto: Oei Hui Lan 1917 (18 tahun), putri kedua dari Oei Tiong Ham.
Foto: Oei Hui Lan 1917 (18 jaar oud), tweede dochter van Oei Tiong Ham

August 12, 2010 -
Makkelijk uw fotocamera, digitale camera instellen.

August 1, 2010 -
Along the banks of the river Semarang (1846)
Langs de oevers van de rivier Semarang (1846)
Sepanjang tepi sungai Semarang(1846)

August 1, 2010 -
At the mouth of the river Semarang (1846)
Aan de monding van de rivier Semarang (1846)
Di mulut sungai Semarang(1846)

August 1, 2010 -
Kampong Legoendaran, old Semarang (1912)
Kampong Legoendaran, oud Semarang (1912)
Kampong Legoendaran, Semarang tua (1912)

July 30, 2010 -
Semarang river through the Chinese district of Semarang (October 4, 1929)
Semarang rivier door de Chinese wijk van Semarang (4 oktober 1929)
Semarang sungai oleh distrik Cina Semarang (4 Oktober 1929)

July 30, 2010 -
Waiting room in the railwaystation Tawang in Semarang (1920)
Wachtkamer van spoorwegstation Tawang te Semarang (1920)
Tawang ruang tunggu stasiun kereta api di Semarang (1920)

July 30, 2010 -
Semarang roadblock July 30, 1947
Wegversperring Semarang 30 juli 1947
Semarang hambatan 30 Juli 1947

July 23, 2010 -
Female and male servant Semarang 1913
Vrouwlijke bediende en Huis jongen Semarang 1913
Pelayan perempuan dan laki-laki Semarang 1913

July 22, 2010 -
Prisoners in the women's prison (Boeloe) in Semarang 1932
Gevangenen in de vrouwengevangenis (Boeloe) te Semarang 1932
Tahanan di penjara perempuan (Boeloe) di Semarang (1932)

July 22, 2010 -
Het perron van het eerste trein station (Tawang) van de N.I.S. te Semarang +/- 1915
The platform of the first train station (Tawang) of the N.I.S. in Semarang +/- 1915
Peron pertama dari stasiun kereta (Tawang) dari N.I.S. di Semarang + / - 1915

July 22, 2010 -
Locomotive and train leave the train station of the NIS Tawang Semarang in 1932
Locomotief en trein verlaten het trein station Tawang van de N.I.S. in Semarang 1932
Lokomotif dan kereta meninggalkan stasiun kereta dari Tawang NIS Semarang pada tahun 1932

July 22, 2010 -
Besteldienst van de N.I.S. voor het hoofdkantoor (lawang Sewu) in Semarang 1905
Pelayanan N.I.S.kantor pusat (Lawang Sewu) di Semarang 1905
Order Service of the N.I.S. in the front of the head office (Lawang Sewu) in Semarang 1905

July 21, 2010 -
Foto vrouw in Semarang 1913
Photo women in Semarang 1913
Foto perempuan di Semarang 1913

June 17, 2010

Hoorspel "De porseleinen spiegel"

De porseleinen spiegel, een hoorspel, naar het gelijknamige boek van Olaf J. De Landell.


April 19, 2010 De beste 14 korte PŤtjoh (Indische) verhaaltjes voorgelezen.


April 16, 2010 Radio: Transfer kedaulatan kepada Indonesia pada 27 Desember 1949
Radio: Transfer of sovereignty to Indonesia on 27 December 1949
Radio: Souvereiniteitsoverdracht aan IndonesiŽ op 27 December 1949

April 15, 2010

Uw rechten als passagier bij:

- Instapweigering
- Annulering
- Langdurige vertraging
- Een document wat u altijd bij u moet hebben als u gaat vliegen

March 6, 2010 - Foto pribadi Anda sendiri arsip.
Anda dapat menyimpan sekarang, semua yang lama (Hindia Belanda) dan foto-foto baru di Indonesia (Semarang) dalam foto pribadi Anda sendiri arsip
Foto sekarang diambil, harus dipertahankan untuk masa depan, sehingga cucu Anda dapat melihat mereka.
Kami menawarkan penyimpanan gratis untuk melestarikan foto Anda, yang Anda kontrol, mengedit etc.

Uw eigen prive foto archief.
U kunt nu al uw oude (Nederlands IndiŽ) en nieuwe foto's over IndonesiŽ (Semarang) bewaren in uw eigen privť foto archief.
Maar ook foto's die (nu) zijn gemaakt, moeten bewaard blijven voor de toekomst, zodat ook uw kleinkinderen hiernaar kunnen kijken.
Wij bieden u nu gratis aan uw foto's te bewaren, welke u zelf beheert, bewerkt etc.

Your own private photo archive.
You can store now, all your old (Dutch East Indies) and new photographs about Indonesia (Semarang) in your own private photo archive.
Photos now taken, should be preserved for the future, so that your grandchildren can look to them.
We offer free storage to preserve your photos, which you control, edit etc.

feb. 25, 2010 - Een nieuw deel online, te weten de fabricatie van gong's in Semarang IndonesiŽ.http://www.semarang.nl/gong/

Bagian online baru, yaitu fabrikasi gong di Semarang Indonesia. http://www.semarang.nl/gong/

feb. 19, 2010 - Guna Guna di Semarang Indonesia ?
Goena Goena in Semarang IndonesiŽ ?

feb. 12, 2010 -
Propaganda film (1947) of the Dutch East Indies from the polygon journal.
Film propaganda (1947) Hindia Belanda dari jurnal poligon.
Propaganda film (1947) Nederlands IndiŽ uit het polygoonjournaal

Jan. 29, 2010 -
Het Radio station "RASIKA" te SEMARANG (Indonesie) heeft de Semarang Diamond award gekregen
The Radio station "RASIKA" in Semarang (Indonesia) get the Semarang Diamond Award
Stasiun Radio "Rasika" di Semarang (Indonesia) mendapatkan Semarang Diamond Award

Jan. 23, 2010 -
The Indonesian Radio + TV Stations, Webcams and News Toolbar for your webbrowser.

De Indonesische Radio + TV Stations, Webcams en Nieuws Toolbar voor uw webbrowser.