Met zijn debuutroman levert Cees Hartsuiker een hoogst eigenzinnige bijdrage aan de
reeks romans van Nederlanders van Indische afkomst die zich literair verdiepen in die
eigen afkomst.

Ook de Cees in De glans van katjoak graaft naar de wortels van zijn Indische afkomst,
maar hij doet dat bijna letterlijk, heel laag bij de grond, in de fascinerende
miniatuurkosmos van scharrelaars, hoeren, kleine en iets minder kleine schurken in het
centrum van Yogyakarta, waar de dagelijkse strijd om het voortbestaan al het overige en
overbodige heeft weggevaagd. Ook het 'probleem' van zijn Indische afkomst wordt
meedogenloos weggelachen in een reeds van allerdaagse gebeurtenissen in de absolute
onderlaag van de Indonesische samenleving, waarin de valse schijn van het leven als een
etterpuist wordt uitgeknepen en uiteindelijk alleen de keiharde maar onvervreemdbare
waarheid overeind blijft.

Met zijn virtuoze verteltrant en maximum aan ironie brengt Hartsuiker de lezer ertoe
Cees en Dewi, zijn Javaanse geliefde, te vergezellen gedurende een periode van
vierentwintig uur, waarin Dewi met een bus vol toeristen vanuit Bali een bloedstollende
reis onderneemt naar huis, naar Cees en haar tienerdochter, terwijl Cees in afwachting van
haar komst met enkele oude vrienden uit Nederland in de stad rondzwerft en de dag als
een exotische vrucht tot de laatste druppel uitperst.

Cees Hartsuiker

Cees Hartsuiker werd in 1953 in Amersfoort geboren en groeide op in Doorn. In 1978
hij studeerde toen filosofie, bezocht hij, als toerist, voor het eerst IndonesiŽ, het
geboorteland van zijn moeder. Hij koos vervolgens voor IndonesiŽ als semi-permanente
thuisbasis. Cees overleed op 29 mei 2004 te Rotterdam.

De glans van Katjoak
Uitgeverij Wildeboer
Haarlem NUGI 300
ISBN 90 70661 268
(1e druk 1987)
In Memoriam 'Cees Hartsuiker'Deze webpage is onderdeel van www.semarang.nl