Twee Indo-Europese vrouwen te Semarang. (+/- 1900)


Two Eurasian Women in Semarang (+/- 1900)


Twee Indo-Europese vrouwen te Semarang ( 1900),
Onder Indo-Europeaan of Indo wordt verstaan: gemengdbloedigen met blanke voorouders, die naar de wet tot de categorie Europeanen gerekend worden en de Nederlandse nationaliteit bezitten.

Meer over de koloniale samenleving