De wedana van Oengaran, M. Sastrodiredjo, en zijn echtgenote (1921)


De Wedana van Oengaran, M. Sastrodiredjo, en zijn echtgenote (1921)The Wedana of Oengaran, M. Sastrodiredjo and his wife (1921)Wedana Oengaran, M. Sastrodiredjo beserta isteri (1921)