Uitreiking van onderscheidingen in de Kaboepaten van Kendal. Zittend links van het midden de resident van Semarang J.W. Bijleveld; rechts van het midden de regent van Kendal Raden Mas Adipati Ario Notohamidjojo (1928)


Uitreiking van onderscheidingen in de Kaboepaten van Kendal. Zittend links van het midden de resident van Semarang J.W. Bijleveld; rechts van het midden de regent van Kendal Raden Mas Adipati Ario Notohamidjojo (1928)Distribution of distinguishs in Kaboepaten Kendal. Sitting left of the middle the resident of Semarang J.W. Bijleveld; right of the middle the regent of Kendal Raden Mas Adipati Ario Notohamidjojo (1928)Pembagian priyayi jawa di Kabupaten Kendal. Duduk kiri-tengah Residen Semarang J.W. Bijeveld;kanan-tengah, Bupati Kendal Raden Mas Adipati Ario Notohamidjojo (1928).