Oei Tjie Sin te Semarang (+/- 1890)


Oei Tjie Sin (+/- 1890)