Huis jongen Semarang 1913 / Male servant Semarang 1913 / Pelayan laki-laki Semarang 1913

Houseboy (Djongos) with in his right hand a Keris (a asymmetrical dagger) - Semarang 1913

Huis jongen (Djongos) met in zijn rechterhand een Keris - Semarang 1913

Pelayan laki-laki (Djongos) dengan tangan kanannya sebuah Keris - Semarang 1913


Vrouwlijke bediende Semarang 1913 / Female servant Semarang 1913 / Pelayan perempuan Semarang 1913

Female servant (Baboe)- Semarang 1913

Vrouwlijke bediende (Baboe) - Semarang_1913

Pelayan perempuan (Baboe) - Semarang 1913