Mr Carel Willem Baron van Heeckren, landsadvocaat te Semarang en directeur van de Semarangsche Administratie Maatschappij (Semadmij), en zijn vrouw jonkvrouw Johanna Christine Louise de Kock (+/- 1885)


Carel Willem Baron van Heeckren (LLM) with his wife Lady Johanna Christine Louise de Kock (1885).

Government Prosecutor and Managing Director of Semadmij, Semarangsche Administratie Maatschappij (Semarang Administration Company)Mr Carel Willem Baron van Heeckren. Met zijn vrouw Jonkvrouw Johanna Christine Louise de Kock (+/- 1885)

Landsadvocaat te Semarang en directeur van de Semarangsche Administratie Maatschappij (Semadmij).