A late souper in front of the Society DE HARMONIE on the Bodjongweg. From left to right, Mr van Dam, Captain Bakhuis of the K.N.I.L (brother of the wel know football-player Bep Bakhuis), Mrs van Dam and a family friend uncle Loeki (1939)Een laat soupetje op het platje van SociŽteit DE HARMONIE op Bodjongweg. Van links naar rechts, de heer van Dam, Kapitein Bakhuis van het K.N.I.L (broer van de bekende voetballer Bep Bakhuis), mevrouw van Dam en een huisvriend Oom Loeki. (1939)