A indian meal (slamatan) in at Semarang / Een indische maaltijd (slamatan) te Semarang

A indian meal (slamatan) at Semarang (1915-1920)
Postcard, sell by internet (2004): US $7.50Een indische maaltijd (slamatan) te Semarang (1915-1920)
Briefkaart, verkocht op internet (2004): US $7.50Slamatan di Semarang (1915-1920)