Schilderijen van Raden Salh Sarief Bustaman,
(ook bekend als Raden Salh Danoediredjoe) (2)De storm.
1851Merapi Vulkaan
1866