Schilderijen van Raden Salh Sarief Bustaman,
(ook bekend als Raden Salh Danoediredjoe) (3)Buffel jacht
1851Portret van Henri van Alphen
1854
Portraiture: sociale elite als beschermheer