How to tie (wear) a Sarong - Hoe een Sarong vastmaken (dragen)

How to tie (wear) a Sarong.Hoe een Sarong vastmaken (dragen)