Willem Einthoven, geboren te Semarang 21 mei 1860 - Willem Einthoven, born Semarang may 21, 1860
Willem Einthoven 1906

Willem Einthoven, born Semarang 21 May 1860 deceased Leiden, Netherlands on 28 September 1927.
Dutch physician that known became as an inventor of the snaargalvanometer.
With this he could the elektrocardiogram (ECG) declare (1903) for which he distinguish became with the Nobel prize for the Physiology or Medicine in 1924.

Source: nl.wikipedia.org/wiki/Willem_EinthovenWillem Einthoven, geboren te Semarang 21 mei 1860 overleden te Leiden op 28 september 1927.
Nederlands arts die bekend werd als uitvinder van de snaargalvanometer.
Hierrmee kon hij het elektrocardiogram (ECG) verklaren (1903) waarvoor hij onderscheiden werd met de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde in 1924.

Bron: nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Einthoven