Daniël Sahuleka - Semarang

Daniël Sahuleka, born in Semarang on 6 December 1950.
Dutch text writer / singer of Ambonese origin with a chineese mother, that since 1977 its own style handles.
With are logical long (curl-) hair and accompanies sometimes high voice he itself with its guitar.

He is married and has two sons that him now (2006) assist with the technique on its tours.
He became in 2006 honor-citizen of Jakarta during its tour there.

Source: nl.wikipedia.org/wiki/Daniel_SahulekaDaniël Sahuleka, geboren te Semarang op 6 december 1950.
Nederlandse tekstschrijver/zanger van Ambonese afkomst met een chineese moeder, die sinds 1977 zijn eigen stijl hanteert.
Met zijn consequent lange (krul-)haar en soms hoge stem begeleidt hij zichzelf met zijn gitaar.

Hij is getrouwd en heeft twee zoons die hem nu (2006) assisteren met de techniek op zijn tournees.
Hij werd in 2006 ere-burger van Jakarta tijdens zijn tournee aldaar.

Bron: nl.wikipedia.org/wiki/Daniel_Sahuleka