a href="http://www.semarang.nl/mensen/9-n.html">Oei Tiong Ham, de man van 200 miljoen</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen-jpg/slide.html">SLIDE SHOW ( niet alle Foto&lsquo;s en geen tekst )</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/8-n.html">Raden Sarief Bustaman, (ook bekend als Raden Salh Danoediredjoe)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/8-f-1n.html">Schilderijen van Raden Salh Sarief Bustaman (1)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/8-f-2n.html">Schilderijen van Raden Salh Sarief Bustaman (2)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/8-f-3n.html">Schilderijen van Raden Salh Sarief Bustaman (3)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/70.html">Alexander Oltmans</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/71.html">Cornelia Magaretha Oltmans Linck</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/74.html">Abraham Oltmans</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/76.html">Abraham en zijn broer Willem Oltmans</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/81.html">Willem Oltmans met zijn vrouw Jacoba Klink</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/82.html">Antonie Cornelis Oltmans</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/84.html">Julia Cornelia Oltmans</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/75.html">Familie Oltmans</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/83.html">Lucie Oltmans</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/86.html">Henry Oltmans</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/85.html">Huwelijk van Henry Oltmans en Johanna Kreefft</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/64.html">Journalist en schrijver Pieter Brooshooft te Tjandi</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/110.html">De portier en bewaker van de Hoofdingang van het Gouverneurskantoor "Sikh Singh"</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/1.html">Europese vrouw</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/3.html">Carel Willem Baron van Heeckren en zijn vrouw </a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/4.html">Caesar Voute, landsadvocaat</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/10.html">Twee Indo-Europese vrouwen</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/17.html">Een bestuursambtenaar achter zijn bureau</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/32.html">Ir G.S. Vrijburg met zijn echtgenote</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/34.html">Dinner Party of the Semarang Administration Company</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/35.html">Een laat soupetje op het platje van Sociteit DE HARMONIE</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/200.html">Groepsfoto (klein) mensen zittend voor hun huis</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/200-a.html">Group photo (big) mensen zittend voor hun huis</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/102.html">Groepsfoto (klein) van mensen op de Pasar Malam</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/102-a.html">Groepsfoto (groot) van mensen op de Pasar Malam </a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/101.html">Groepsfoto (klein) van het personeel van de BPM (Bataafse Petroleum Maatschappy)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/101-a.html">Groepsfoto (groot) van het personeel van de BPM (Bataafse Petroleum Maatschappy)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/70-a.html">Groepsfoto (klein) Jan Lemaire 1927</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/70-b.html">Groepsfoto (groot) Jan Lemaire 1927</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/48.html">Oud-onderwijzer dhr. Schoonhoven </a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/58.html">Onderwijzeressen 3e klasse Mej. L.J. Weber en Mej. J.A. van Gheel Gildemeester</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/57.html">St. Nicolaas wordt ingehaald door de onderwijzer 1e klasse E.W. van Vegchel</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/54.html">Onderwijzer 1e klasse E.W. van Vegchel en een jongen</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/52.html">Onderwijzer 1e klasse E.W. van Vegchel en zijn echtgenote </a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/53.html">Groepje leerlingen van de 1e school te Tjandi</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/11.html">Klassen foto, St, Josef school (1)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/12.html">Klassen foto, St, Josef school (2)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/13.html">Klassen foto, St, Josef school (3)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/31.html">Broederschool, verjaardag van Koningin Wilhelmina (1)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/30.html">Broederschool, Klassen foto (2)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/21.html">Klassen foto (klein) op de nieuwe H.B.S. (1)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/21-a.html">Klassen foto (groot) op de nieuwe H.B.S. (2)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/50.html">Groeps foto van bruidspaar met gezelschap ten huize van de familie </a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/62.html">Resident van Semarang de heer Pietersijthof</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/61.html">Raden Mas Adipati Ario Poerbohadiningrat, regent van Semarang</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/63.html">Raden Mas Toemenggoeng Aminsoejitno van Semarang</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/108.html">Gouverneur-Generaal A.C.D. de Graeff met residenten en regenten van Midden-Java</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/166.html">De resident van Semarang J.W. Bijleveld en Raden Mas Adipati Ario Notohamidjojo</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/109.html">De Wedana van Oengaran, M. Sastrodiredjo, en zijn echtgenote</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/7.html">De Zwarte Nederlanders, afrikaanse soldaten in Indie (Semarang) (EN)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/87.html">Militairen (Burgerwacht) in een achtertuin</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/6.html">De eerste Javaanse Bisschop</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/5.html">Een rijk Chinees bruidspaar</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/19.html">Oei Tjie Sin</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/141.html">Majoor-Chinees Be Biauw Tjoan, opiumhandelaar</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/100.html">Chinese danskinderen voor het huis van de Majoor-Chinees Be Biauw Tjoan</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/80.html">Een voetbal team in Semarang</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/24.html">Groeps foto (klein) van het hockeyclub van de Bodjongse H.B.S. (1)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/24-a.html">Groeps foto (groot) van het hockeyclub van de Bodjongse H.B.S. (2)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/88.html">De wandelklub de "Tippelaars" aan de wandel 1934</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/25.html">De Heer Tasripin, een welgestelde landheer</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/44.html">Een grassnijder</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/56.html">Een Grobag getrokken door karbouwen te Semarang</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/46.html">Vrouwen en mannen onderweg naar de pasar </a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/47.html">Javaanse vrouw met kind in de slendang </a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/49.html">Mensen aan het werk op een sawah bij Tjandi </a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/65.html">Een feestelijk diner (slamatan) te Semarang</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/66.html">Wayang Topeng (houten masker) - Petruk 1900</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/67.html">Wayang Topeng (houten masker) - Bagong 1900</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/68.html">Wayang Topeng (houten masker) - Semar, 1900</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/69.html">Wayang Topeng (houten masker) - Gareng, 1900</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/algemeen/ridder.html">Ridder der Orde van de Nederlandsche Leeuw</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/algemeen/eereteeken.html">Eereteeken</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/algemeen/uitnodiging-1.html">Uitnodiging door de Resident van Semarang voor een diner</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/72.html">Chinese Acrobaat Festival</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/99.html">Dani&euml;l Sahuleka</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/98.html">Willem Einthoven</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/38.html">KNIL soldaat Semarang 1890</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/89.html">Foto Karel Eduard Ysbrand Keyner + Elie Merie Keyner-Faulhaber - Bianca Buskermolen-Garot</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/90.html">Sarong uit Semarang</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/91.html">Hoe een Sarong vast maken (dragen)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/8-e2.html">Twee foto's van Raden Salh Sarief Bustaman, ook bekend als Raden Salh Danoediredjoe. 1x met Raden Aju Danoediredjoe</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/mensen/112.html">Mensen lopen in een straat van Semarang 1928</a>