<a href="http://www.semarang.nl/overheid/550.html">Het kantoor van de Indische Gas Maatschappij, Jl Pemuda</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/overheid/11.html">Gas fabriek</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/overheid/12.html">Water reservoir op de Jl. Sianda</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/overheid/5.html">Het kantoor van de Gouveneur van Semarang (1901-1928)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/overheid/19.html">Het kantoor van de Gouveneur van Semarang + Postkantoor (1902)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/overheid/551.html">Het kantoor van de Gouveneur van Semarang (1927)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/overheid/551a.html">Het kantoor van de Gouveneur van Semarang (3) Uitvergroot (112 Kb)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/overheid/7.html">Het kantoor van de Gouveneur van Semarang (1948-1992)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/overheid/553.html">Het kantoor van de Resident van Semarang (Residentiehuis)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/overheid/36.html">De woning van de Resident te Semarang (1)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/overheid/54.html">De woning van de Resident te Semarang (2)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/overheid/1.html">Gemeentehuis op de Bodjong weg</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/overheid/2.html">Raad van Justitie, (oud & nieuw)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/overheid/6.html">Koloniale Bank</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/overheid/8.html">Javaanse Bank (oud & nieuw)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/overheid/20.html">Militaire apotheek</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/overheid/13.html">Juliana hospital 1910</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/overheid/21.html">St. Elisabeth Hospital 1930</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/overheid/15.html">Oogleiders gasthuis op de Dr. de Vogelweg 1998</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/overheid/14.html">Broederschool en weeshuis op Djomblang</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/overheid/10.html">Post Kantoor (1920)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/overheid/17.html">Post Kantoor (1930)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/overheid/18.html">Postkantoor, stadhuis en NIS kantoor(1931)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/overheid/9.html">Post- en Giro kantoor (nieuw)(1982)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/overheid/55.html">Post- en telegraafkantoor (1890)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/overheid/3.html">Het post- en telegraafkantoor 1920-1925</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/overheid/4.html">Telefonistes aan het werk in de telefoonzaal (1925)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/straten/104.html">Post- telegraaf en telefoon kantoor (1931)</a><br> <a href="http://www.semarang.nl/overheid/24.html">Hospitaalkerk te Semarang 1985</a>