Town-hall on the Bodjong weg (road), now called Jalan Pemuda  (+/- 1920)

Town-hall on the Bodjong weg (road), now called Jalan Pemuda (+/- 1920)
(Photo: van Rees Vellinga)
Gemeentehuis op de Bodjong weg, nu de Jalan Pemuda (+/- 1920)
(Foto: van Rees Vellinga)