The office of the Governor of Semarang and the Post office (1902)
Postcard sell by Internet 2004: US $8.50Het kantoor van de Gouveneur van Semarang en het Postkantoor (1902)
Briefkaart verkocht op Internet 2004: US $8.50