The  residence of the Resident of Semarang / De woning van de Resident te Semarang (+/- 1875)

The residence of the Resident of Semarang (+/- 1875) (1)De woning van de Resident te Semarang (+/- 1875) (1)