The office of the Indische Gas company, Jl Pemuda / Het kantoor van de Indische Gas Maatschappij, Jl Pemuda (1935)

The office of the Indische Gas company, Jl Pemuda (1935)Het kantoor van de Indische Gas Maatschappij, Jl Pemuda (1935)