The office of the Resident of Semarang / Het kantoor van de Resident van Semarang (1927)

The office of the Governor of Semarang, across
of the river Semarang, visible the bridge "onderbuik".
Now use by the government of finances. (1927)Het kantoor van de Gouveneur van Semarang, aan de overkant
van de rivier Semarang, zichtbaar is de brug "onderbuik".
Nu in gebruik door de staats financien. (1927)