Map Semarang year 900-1600 / plattegrond Semarang 900-1600
 1. Sam Po Kong: mosque and temple, beginning 15th century
 2. Bergota: Javanese establishments 8th and end 15th century
 3. Djoernatan Boeboekan: establishments Ki Ageng Pandan Arang end 15de century
 4. East Bandjir-canal
 5. Harbour canal
 6. West Bandjir-canal
 7. Palau Tirang: Javanese establishments 8th and 15th century


 1. Sam Po Kong: Mesjid dan Kuil, awal abad ke-15.
 2. Bergota: pembukaan orang-orang jawa abad 8 dan 15.
 3. Djoernatan BoeBoekan: Pendirian Ki Ageng Pandan Arang akhir abad 15
 4. Bandjir Kanal Timur.
 5. Bandjir Kanal labuhan.
 6. Bandjir Kanal Barat.
 7. Pulau Tirang: Pembukaan orang jawa abad 18 dan 15.
 1. Sam Po Kong: moskee en tempel, begin 15de eeuw
 2. Bergota: Javaanse vestigingen 8ste en eind 15de eeuw
 3. Djoernatan Boeboekan: vestigingplaats Ki Ageng Pandan Arang eind 15de eeuw
 4. Oosterlijk Bandjirkanaal
 5. Havenkanaal
 6. Westerlijke Banjirkanaal
 7. Palau Tirang: Javaanse vestigingen 8ste en 15de eeuw
De vroegste nederzettingen in het gebied dat tegenwoordig wordt ingenomen door de stad Semarang
Door aanslibbing is hier in de loop van enkele duizende jarende kustlijn 4 tot 6 km noordwaarts verlegd.
Bergota, nu een heuvel in het stadgebied op de grens tussen de beneden- en Bovenstad, was tot in de 10de eeuw een eiland.
Vermoedelijk zijn daar en op de hoge kustwal van Palau Tirang in de 8ste eeuw de eerste Javaanse nederzettingen van handelaren en vissers ontstaan.
De vestigingen van Ki Ageng Pandan Arang, aan het eind van de 15de eeuw, vond al veel verder naar het noorden plaats, ter hoogte van de latere straat Djoernatan (Jl. H. Agus Salim).

(bron: Asia Maior)