The face of Samarang lying on the island Big Java on the north east side. (1775-1780)
Het gezicht van Samarang liggende op het eiland Groot Java aan de Noord oost zijde. (1775-1780)


The face of Semarang, from the west side of the rivier bank from de Semarang river. Left on the foreground a mosque, which now in 2003 lie on the Jl. Imam Bonjol. Next to it are some Javanese houses, not visible is the royal residence of the Javanese Prince. On the background is the Dutch part of the City, with on the left the flag-staff and the watch-tower. More to the right are the ship-building yards, barracks and warehouses of the VOC. The big building in the middle is from the government. (1775-1780)Gezicht op Semarang, vanaf de westelijke oever van de rivier Semarang. Links op de voorgrond een moskee, die anno 2003 ligt aan de Jl. Imam Bonjol. Daarnaast zijn enkele Javaanse huizen, niet zichtbaar is de residentie van de Javaanse Prins. Op de achtergrond is het Hollandse deel van de stad, met links de vlaggenmast en een uitkijktoren. Meer naar rechts zijn de scheepswerf, barakken en pakhuizen van de VOC. Het grote gebouw in het midden is het gouvernementsgebouw. (1775-1780)By / door: Rach, Johannes
Year / jaar: 1775-1780
drawing / tekening
Pen, brush and paper / pen, penseel en papier
Size / afmeting 35,5 x 52 cm
Owner / eigenaar: National Library of Indonesia
Inventory number / Inventarisnummer: BG 06 / VL 281