Heerenstraat (+/- 1930)

Heerenstraat with the Sociteits bridge, (now called the Jln. Letjen Suprapto), middle of the old city, part of the famous road of "Daendels", from Anjer to Panarukan. (+/- 1930)Heerenstraat met de Sociteitsbrug, (nu genaamd de Jln. Letjen Suprapto), midden in de oude stad, deel van de beroemde "Daendels" weg, welke Anjer tot Panarukan loopt. (+/- 1930)