Semarang , Nieuwe Tjandi weg


Nieuwe Tjandi weg (road) (1919)
(This postcards was published by N.V. Semarang Drukkerij en Boekhandel in 1919)Nieuwe Tjandiweg (1919)
(Deze briefkaarten is uitgegeven door de N.V. Semarang Drukkerij en Boekhandel in 1919)Semarang , Nieuwe Tjandi weg