Shelter for horses and coachmen, Javasche Bank, Heerenstraat, Semarang. Afdak voor paarden en koetsiers, Javasche Bank, Heerenstraat, Atap untuk kuda dan kusir, Javasche Bank, Heerenstraat, Semarang

Negative: Shelter for horses and coachmen, Javasche Bank, Heerenstraat, center of old Semarang.
Date: 1910, Source: Tropenmuseum, Author: unknown

Negatief: Afdak voor paarden en koetsiers, Javasche Bank, Heerenstraat, centrum van oud Semarang.
Datum: 1910, Bron: Tropenmuseum, Fotograaf: niet bekend

Negatif: Atap untuk kuda dan kusir, Javasche Bank, Heerenstraat, pusat Semarang tua.
Tanggal: 1910, Sumber: Tropenmuseum, Author: unknown