Bandjirkanaal Semarang (1901)

Bandjir terusan (flood canal) in Semarang (1901)
Bandjir terusan (overstromings kanaal) te Semarang (1901)
Banjir terusan (banjir kanal) di Semarang (1901)