The Dr. De Vogelweg, New Semarang, now called Jl. Letjen S. Parman / Dr. De Vogelweg, nieuw Semarang, nu genaamd Jl. Letjen S. Parman / Jalan Dr. De Vogel baru Semarang, Jl. Letjen S. Parman (+/- 1920)

The Dr. De Vogelweg, New Semarang, now called Jl. Letjen S. Parman (+/- 1920)
(Photo: van Rees Vellinga)
Dr. De Vogelweg, nieuw Semarang, nu genaamd Jl. Letjen S. Parman (+/- 1920)
(Photo: van Rees Vellinga)
Jalan Dr. De Vogel baru Semarang, sekarang Jl. Letjen S. Parman (+/- 1920)
(Foto: van Rees Vellinga)