The Bodjong-square (with a band-stand). Also called "taman Bojong", now called Jl Pemuda (1903)
Bodjongsche-plein (met een open muziek tent). Ook wel "taman Bojong" genaamd, nu genaamd Jl Pemuda (1903)
Taman Bojong (dengan sebuah arena terbuka tempat bermain musik), berada di akhir jl. Bojong, sekarang Jl Pemuda (1903)


Front postcard / Voorzijde briefkaart


(Top) Zelf in gedachten gekust .....: Je nichtje Judith.
Self in thought kiss .....: Your cousin Jufith

L.side / L.kant Uitgave Boekhandel Visser & Co., Weltevreden.
Publication book-shop Visser & Co., Weltevreden.

R.side / R.kant Jantje voor ons allen en .......
Jantje for us all and .....

(Beneath) / Onderzijde Weltevreden 24. Aug: 1903. ..... ....... zend ik
je een Semarang. briefkaart voor je verzameling het is 't Gem. (gemeente?)
..... ..... huis op Semarang. Hoe gaat het thuis
Is Jantje weer beter? Nu ..... Frida en . Graaf P..... ..... .....


Weltevreden 24. Aug: 1903. ..... ....... send I
you a Semarang. postcard for your collection it is the (municipality?)
..... ..... house on Semaang. How is it going at home
is Jantje already bether? Now ..... Frida and . Graaf P ..... ..... .....


Back side postcard / Achterzijde briefkaart


AAN Mejuffrouw T. Eijbergen

te

Delfzijl

Groningen


(Date / Gedateerd 20-06-1903 / Semarang)
(Date / Gedateerd 20-08-1903 / Weltevreden)
(Date / Gedateerd 25-09-1903 / Delfzijl)


Owner of the Postcard: J.A.Oltmans
Eigenaar van de briefkaart: J.A.Oltmans