(parade-square) Aloen-aloen now Pasar (Market) Yaik Permai / (paradeplein) Aloen-aloen nu Pasar (Markt) Yaik Permai / Alun-alun (sekarang Pasar Yaik Permai) (+/- 1821)

(parade-square) Aloen-aloen now Pasar (Market) Yaik Permai (+/- 1921)
(paradeplein) Aloen-aloen nu Pasar (Markt) Yaik Permai (+/- 1921)
Alun-alun (sekarang Pasar Yaik Permai) (+/- 1921)