A street in the Arabian camp (on the background the minaret, build 1825) (+/- 1899)
Een straat in het Arabische kamp (op de achtergrond de minaret, gebouwd 1825) (+/- 1899)